Reus recorda l’obligatorietat de censar gossos i gats amb una campanya informativa

L’Ajuntament de Reus engega aquesta setmana una nova campanya informativa sobre la obligatorietat de censar i portar amb xip els animals de companyia i les obligacions que comporta la tinença responsable d’aquest animals. De fet, L’obligació de censar els gossos, gats i fures està recollida per l’ordenança de protecció, benestar o convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana.

Aquesta ordenança indica que és responsabilitat de la persona propietària  identificar amb un microxip i amb un xapa penjada al coll l’animal i l’obligatorietat de censar-lo al municipi, dins el termini de tres mesos des de data de naixement o trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de residencia o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.

També cal notificar la desaparició, mort o canvi de titular de la mascota. I en el cas dels gossos de races perilloses, s’han de censar i el propietari ha de tenir la llicència específica. La taxa fiscal de inscripció al registre censal municipal té un cost de 9,77€.  

El cens i xipatge de gossos i gats permet recuperar els animals en cas de pèrdua o robatori; evita els abandonaments i el seu patiment; redueix les despeses que generen els abandonaments i el volum de gossos i gats als centres d’acollida i també permet què la ciutat es pugui adaptar al nombre d’animals que habiten al municipi.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient ha afirmat que  “som conscients que la majoria dels propietaris de gossos compleixen les seves obligacions però  hi ha gent que per desconeixement o pel motiu que sigui incompleix la normativa”. Tanmateix, el regidor ha recordat les obligacions que comporta la tinença responsable i que la Guàrdia Urbana va aixecar el passat 2021 més de 300 actes per infraccions per infraccions de les ordenances municipals relatives als gossos, entre les quals s’hi troba no recollir els excrements, no portar gossos de raça perillosa amb morrió i també no inscriure en el cens als animals.

Animals censats a Reus

Les dades dels censos municipals es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d’Animals de Companyia. Actualment, hi ha aproximadament uns 12.000 gossos censats a la ciutat, tot i que es calcula que per l’elevat moviment d’altes, baixes i canvis de municipi aquesta xifra pot tenir una variació del 10%.

Des del 2017, any en que es va engegar la campanya ‘No et perdis” per informar de l’obligatorietat del cens d’animals, les xifres de cens es mantenen en valors similars tot i que al 2020 hi va haver una davallada per la pandèmia i el confinament.

PUBLICITAT