Reus obre la convocatòria de subvencions per a entitats solidàries

L’Ajuntament de Reus ha publicat al Butlletí Oficial de Província de Tarragona la convocatòria de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament. 

La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 23.000 euros. Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 30 dies hàbils comptats a partir d’aquest dimarts, 4 de maig.

L’objectiu de les ajudes és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització. A més de donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat, així com en la sensibilització ciutadana; i promoure el desenvolupament humà sostenible.

De fet, son entitats que treballen amb l’erradicació de la pobresa i combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius. Són línies estratègiques dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

Per tal d’avaluar els projectes presentats, l’Ajuntament valorarà l’interès i utilitat social de les propostes; la trajectòria i representativitat de les entitats, i la viabilitat econòmica del projecte.

Entre altres requisits, les entitats que vulguin optar a una subvenció caldrà que estiguin constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de subvenció, i que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.

PUBLICITAT