L’Oficina d’Habitatge de Cambrils ajudarà a famílies a fer front préstecs hipotecaris

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya oferiran el servei OFIDEUTE per atendre famílies amb dificultats per fer front al pagament de préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

A partir d’avui dilluns, 1 de març, l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils gestiona aquest nou servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. La regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin, ha afirmat que l’Ajuntament ha de vetllar pel dret a l’habitatge i dedicarà tots els esforços per reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.

A l’Oficina Local d’Habitatge, com a entitat mediadora del servei d’Ofideute, es farà una primera visita per atendre a la ciutadania que necessiti assessorament i, seguidament, es farà recull de la documentació adient per tal de fer una proposta adequada per a cada cas concret. A continuació, es donarà trasllat d’aquesta proposta al personal tècnic validador de l’Agència de l’Habitatge, que serà el responsable d’iniciar i gestionar les mediacions amb les contraparts de cada unitat familiar fins a la resolució de cada mediació.

L’objectiu és atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el manteniment del seu habitatge i el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats contractuals. 

També els ofereix la possibilitat d’intercedir entre famílies i entitats creditores titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el manteniment de la família en l’habitatge, el retorn del crèdit o deute acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.

PUBLICITAT