L’Estat licita l’estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat “l’estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona”, davant l’augment de trens de mercaderies que està previst que passin per la zona quan finalitzin les obres del tercer fil del corredor mediterrani. L’anàlisi se centrarà precisament en el pas de mercaderies i la problemàtica que generarà a la línia de la costa, a més de buscar solucions que “donin continuïtat” al corredor mediterrani. “Així mateix haurà de plantejar i definir la necessitat de noves línies o la modificació de la xarxa existent un cop analitzats els tràfics ferroviaris actuals i futurs que conflueixen a l’àrea de Tarragona i el seu por”, ha apuntat el ministeri.

Primer, l’informe identificarà els tràfics actuals de viatgers i mercaderies i es farà una previsió del futur per analitzar i seleccionar les solucions. Finalment, s’analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica de les alternatives, i es farà un estudi socioeconòmic de les que siguin viables.

PUBLICITAT