L’Ajuntament de Reus tramitarà la retirada de vehicles abandonats

L’Ajuntament de Reus amb la Guàrdia Urbana, l’OAC i el Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, ha posat en marxa un nou tràmit per facilitar la retirada dels vehicles abandonats a la via pública.

De fet, la renúncia del propietari permet agilitar els passos següents i retirar amb més celeritat dels vehicles del carrer. Així doncs, també permetrà millorar la imatge de la ciutat.

El nou tràmit, que podrà fer-se de manera telemàtica o presencial, complementa la renúncia de vehicles que es troben al dipòsit municipalt Amb aquest servei, l’Ajuntament es dota d’un nou recurs per actuar contra la imatge de deixadesa i brutícia que generen els vehicles abandonats a la via pública, i que sovint són objecte de queixes veïnals.

De fet, el nou tràmit permetrà als propietaris renunciar a la propietat dels vehicles i cedir-lo a l’Ajuntament. D’aqeusta manera, el consistori s’encarregarà de gestionar la seva retirada i trasllat a un lloc autoritzat.

Una vegada realitzat el tràmit, i l’Ajuntament comprova la veracitat, es notifica l’acceptació de la renúncia a l’interessat i es retira el vehicle de la via pública sense necessitat que s’aportin els documents originals del vehicle ni les claus.

Per tal que la Guàrdia Urbana pugui fer-se càrrec del vehicle, aquest ha d’estar dins del terme municipal de Reus i no pot tenir una anotació de precinte a la DGT.

Tot i això, la renúncia a la propietat del vehicle no pressuposa la condonació dels deutes pendents que puguin existir sobre la tinença de la propietat en el moment de la renúncia.

Donats de baixa 780 vehicles acumulats al dipòsit durant 2 anys

Finalment, la Guàrdia Urbana ha donat de baixa fins a 779 vehicles. Són dades de vehicles que havien arribat al final de la seva vida útil i que s’havien acumulat al dipòsit municipal en els darrers 2 anys.

Així doncs, l’Ajuntament ha adjudicat el servei de gestió, tractament i descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil. Ha retirat els vehicles del dipòsit per un import de 91.921,28 euros.

PUBLICITAT