L’Ajuntament de Reus rep un ajut de 4 MEUR pel projecte RENATUReus

L’Ajuntament de Reus ha rebut la resolució definitiva de l’atorgament d’una subvenció de 4 milions d’euros per al desenvolupament del projecte d’actuacions per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus. L’ajut s’emmarca en la convocatòria 2022 de subvencions de la Fundación Biodiversidad (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) per al foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, impulsant la infraestructura tècnica verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l’adaptació al canvi global, i de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans.

El projecte inclou actuacions de renaturalització com l’impuls de la infraestructura verda i la connexió entre espais verds i espais d’aigua, incrementar la biodiversitat i estratègies per a la seva conservació i actuacions en resposta al canvi climàtic per millorar l’habitabilitat dels entorns urbans.

El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol de 2023 a desembre de 2025. El pressupost total de les actuacions és de 4.210.526,32, dels quals el 95% serà finançat pels fons europeus.

Un primer bloc d’actuacions són de planificació, amb l’objectiu de concretar estratègies i plans d’actuació, incloent-hi estudis i diagnòstics específics. Un segon bloc està integrat per actuacions a desenvolupar a l’espai urbà. I un tercer bloc aplega les accions de divulgació, comunicació i participació.

Amb l’objectiu general d’augmentar la qualitat del verd tant en l’entorn urbà com el periurbà de Reus s’inclouen diferents actuacions de naturalització de la ciutat, distribuïdes per tot el municipi i d’acord amb 4 eixos: recuperació de cobertes vegetals del sòl, connectivitat entre diferents estrats vegetals, etc.

El paper de la ciència i el coneixement és fonamental per contribuir a la renaturalització de les ciutats i que les mesures que s’implantin siguin efectives. Per això el projecte planteja també un apartat destacat d’actuacions en clau de participació ciutadana que d’una banda permetin la generació de coneixement i la investigació, i de l’altra posin l’accent en la sensibilització al voltant dels avantatges la renaturalitzaicó i de la protección del patrimoni natural.

En el marc del pla de participació ciutadana es planteja crear un Observatori Ciutadà de la Biodiversitat obert a la participació de persones, entitats ambientalistes, associacions i persones a títol individual per generar coneixement i resoldre dubtes, així com un Banc de bones pràctiques per a la biodiversitat i la resiliència.

PUBLICITAT