La Fundació Pere Mata s’adapta al canvi de perfil dels usuaris

La Fundació Pere Mata ha detectat un canvi en el perfil dels usuaris que atenen al centre especial de treball de Reus. El 19% de les persones ateses tenen diagnòstics del Trastorn de l’Espectre Autista, i majoritàriament arriben al centre homes que tenen una mitjana d’entre 25 i 30 anys. Això es deu al fet que són diagnosticats quan són joves i ja els deriven directament als serveis de la fundació que s’ha adaptat als nos usuaris. Abans, el perfil era el d’un home d’entre 35 i 40 anys. D’altra banda, la Fundació Pere Mata ha començat a treballar amb part de la plantilla del centre especial de treball la seva jubilació per tal de garantir un envelliment digne. L’empresa ha impulsat un projecte pilot per complementar econòmicament la pensió.

El 2018 un 8% dels usuaris de la Fundació Pere Mata estaven diagnosticats amb TEA, una xifra, per tant, que ha augmentat onze punts. A més, anys abans la majoria dels usuaris patien esquizofrènia, mentre que ara estan diagnosticats amb TEA i arriben més aviar al centre. “Quan presenten dificultats per inserir-se en el mercat laboral, ja els deriven als nostres serveis”, ha indicat la coordinadora d’inserció laboral de la Fundació Pere Mata, Consol Franch.

Majoritàriament, des de Pere Mata acompanyen homes, un 70% del total, i des de la fundació treballen perquè les dones també s’apropin al centre, segons ha assegurat la psicòloga de l’espai, Rocío Martín. A més, la fundació ha adquirit una nova màquina que automatitza processos de muntatge industrial i que ha permès contractar catorze persones amb trastorn mental sever.

El centre especial de treball de la Fundació Pere Mata té una plantilla envellida, gran part dels treballadors ja han superat els 50 anys. Per això, l’entitat ha començat a abordar la jubilació amb un programa pilot finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, ja que els empleats estan arribant a l’edat de jubilar-se i es troben amb una problemàtica: encara no tenen suficients anys cotitzats. “És un procés complex”, ha manifestat Martín. D’aquesta manera, reben una part de la pensió i l’altra continuen treballant.

El 2023 han format part del projecte vuit persones, i calculen que els pròxims anys es jubilaran cinc persones per any com a mínim. Lligat a aquest procés, la psicòloga ha destacat que els usuaris han de cercar “noves rutines” per ocupar els moments d’oci i de lleure. “S’han de preguntar què volen fer ara que tenen un terç de la vida sense cobrir”, ha dit Martín. Des del centre també treballen aquest nou paradigma amb els usuaris.

PUBLICITAT