La facturació de la indústria creix un 18% a Catalunya durant el novembre

La facturació de la indústria es va elevar un 18% a Catalunya durant al novembre i suma nou mesos consecutius a l’alça, segons les dades provisionals de l’Índex de Xifres de Negocis en la Indústria de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En vuit dels nou mesos, a més, l’increment ha estat en xifres de doble dígit, excepte a l’octubre que va ser del 5,2%, després de la crisi causada per la pandèmia. D’altra banda, la variació anual del novembre suposa un increment de 12,8 punts percentuals respecte a l’octubre. Pel que fa la variació mensual, va ser de l’11,2%, segons l’INE. Al conjunt de l’Estat, l’Índex General e la Xifra de Negocis va presentar una variació del 17,7% respecte el mateix mes del 2020 i d’un 19,1% en la sèrie original.

Aquestes taxes suposen un increment de 7,4 punts superior i d’11,4 punts més, respectivament, respecte a l’octubre.

Per destí econòmic dels béns els índex correguts a efectes estacionals i de calendari van presentar taxes positives quatre dels cinc sectors analitzats, entre els quals els de l’Energia, que va registrar un augment del 112,7%. Per la seva banda, els béns de consum van pujar un 18,8% (els duradors ho van fer en un 12,3% i els no duradors un 19,5%) i els béns intermedis un 23,6%. En canvi, els preus dels béns d’equip van retrocedir un 7,2%.

PUBLICITAT