La Diputació de Tarragona intensifica els treballs de sega a la seva xarxa viària

La Diputació de Tarragona ha intensificat les darreres setmanes els treballs de sega als marges de la seva xarxa viària amb l’objectiu de garantir la seguretat viària i de reduir el risc d’incendis. Un tercer equip de sega s’ha incorporat al dispositiu iniciat el mes de març, que treballa per eliminar la vegetació que creix espontàniament als vorals de les carreteres.

Durant aquest 2021 se segaran més de 2.800 km de carreteres. La xarxa local de la Diputació de Tarragona té una longitud de 1.086 km i es preveu fer-hi una mitjana de 2,59 segues anuals per cada carretera. Aquesta dada implica que, tenint en compte els períodes de creixement de la vegetació als vorals de les carreteres, de març a setembre es preveu fer una sega de les carreteres cada dos mesos, aproximadament.

La sega dels marges evita que la vegetació envaeixi la via i contribueix també a millorar la visibilitat dels conductors sobretot en cruïlles, revolts o accessos i, per tant, n’augmenta la seguretat. A més, contribueix a reduir el risc d’incendis i afavoreix l’evacuació de les aigües pluvials, fet que evita danys en el ferm, així com un possible impacte visual.

Tot i que els treballs de sega són molt estacionals i depenen de les condicions climàtiques que es produeixen i del creixement de la vegetació, està previst mantenir els tres equips de sega fins a mitjans del mes de juliol.

PUBLICITAT