Es desmantella el peatge de l’AP-7 a la sortida Vila-seca, Salou

Quedaran afectats els moviments d’entrada i sortida de les 22’00 hores del dia 19 de gener a les 18:00 hores del dia 20 de gener de 2022.

Entre la nit del dia 19 de gener i el dia 20 de gener de 2022 es portaran a terme tasques de desmantellament del peatge de l’AP-7 a la sortida 35 (Vila-seca, Salou). Els treballs afectaran els moviments de sortida i entrada de l’autopista. Les obres es portaran a terme si ho permet la situació meteorològica i amb la senyalització corresponent.

Pla general del peatge de l'AP-7 a la Jonquera, per on quasi només passen tràilers. Foto publicada el 27 de març del 2020 (horitzontal)

De les 22:00 hores del dimecres dia 19 de gener de 2022 a les 06:00 hores del dijous dia 20 de gener es talla l’accés de la Sortida 35 Vila-seca, Salou, a i des de l’Autopista AP-7. Afecta als moviments de sortida per al trànsit que circuli por l’AP-7 direcció Barcelona i direcció Castelló-València, així com als que circulen por l’A-7 i C-14, que vulguin accedir a l’AP-7. I de les 06:00 hores a les 18:00 hores del dia 20, es limitaran els carrils disponibles d’accés a l’antic peatge de la Sortida 35.

PUBLICITAT