En marxa obres de restauració d’un mur romà a un solar de Tarragona

Fa una setmana que han començat les obres de restauració del mur romà d”opus vittatum’ situat en un solar municipal del carrer de Sant Llorenç de Tarragona. L’Ajuntament vol que el projecte serveixi per sanejar i consolidar els paraments del mur romà, retirant els morters i elements afegits en èpoques posteriors, que distorsionen la seva lectura i en perjudiquen la conservació. També es netejarà l’espai de fongs i herbes, es tractaran les esquerdes, s’impermeabilitzarà i consolidarà. L’objectiu final del projecte és donar un nou ús al solar, integrant i posant en valor les seves restes arqueològiques.

Segons els estudis, el mur que es restaurarà s’associa a una part de la paret de reforç de tancament del recinte de culte, és a dir, de la plaça que encerclava el temple d’August.

Els treballs tenen un durada prevista de dos mesos i han estat adjudicats a l’empresa Arcovaleno Restauro S.L per un import de 25.300,39, sense IVA.

PUBLICITAT