Els reusencs llencen mitja tona diària de tovalloletes al clavegueram

Els veïns de Reus llencen gairebé mitja tona diària de tovalloletes humides a les canonades, segons estimacions de l’empresa municipal Aigües de Reus. En global, els reusencs tiren 168 tones de tovalloletes anuals. La companyia ha detectat una “presència molt elevada” d’aquests productes a la xarxa de sanejament, fet que ha provocat embussos a les canonades i ha obligat a fer diverses intervencions d’urgència per part d’empreses especialitzades. Des de l’Ajuntament indiquen que es tractava d’un problema gairebé “anecdòtic”, però que la situació s’ha agreujat en els darrers mesos. Actualment, es calcula que el 75% del pes dels residus que arriben a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del municipi correspon a tovalloletes.

Segons expliquen des del consistori, fa poques setmanes, es va detectar per primer cop a la ciutat el col·lapse absolut d’una canonada de sanejament de grans dimensions, situada al Passeig Prim, que no deixava circular l’aigua residual i provocava una important acumulació de residus. La resolució de la incidència va requerir la intervenció d’una empresa de serveis “altament” especialitzada. L’increment en la detecció de tovalloletes humides a la xarxa es va produir, en un primer estadi a l’EDAR, on es converteixen en un “veritable problema quotidià”, ja que la seva presència pot obligar a aturar el procés de depuració total o parcialment.

PUBLICITAT