El Port Tarragona millora la seguretat de les connexions amb les instal·lacions d’ADIF

Les actuacions programades per dur a terme aquesta millora tindran una durada prevista de 3 mesos

El Port de Tarragona licita per 196.945 euros la millora de la seguretat de les connexions ferroviàries del Port amb les instal·lacions d’ADIF. L’actuació, que tindrà una durada de 3 mesos, posa en marxa un seguit de mesures establertes en l’informe encarregat al juliol de 2020 d’”Assistència Tècnica per a l’Anàlisi de paràmetres d’Interoperabilitat Ferroviària segons Reglament a Instal·lacions Ferroviàries a Esplanades de Ribera”.

L’Autoritat Portuària de Tarragona, seguint les recomanacions de l’informe, procedirà a la instal·lació d’un bloqueig automàtic a la connexió ferroviària entre Esplanades de Ribera del Port de Tarragona i la xarxa ferroviària d’ADIF que permeti garantir la seguretat de forma automàtica dels moviments entre les dues xarxes ferroviàries.

Fins al moment de realitzar aquesta millora ferroviària, els moviments de trens entre les dues xarxes ferroviàries i la garantia de la seguretat de la circulació s’estableix entre el Responsable de Circulació d’Adif i l’Autoritzat Responsable de Circulació de l’APT mitjançant l’intercanvi de missatges telefònics.

Amb la nova millora, aquesta connexió passarà a ser automàtica gràcies a la tecnologia que permetrà la comptabilització entre el sistema d’Adif i el sistema del Port de Tarragona, millorant la seguretat i l’eficiència en les operacions ferroviàries. Alhora també s’hi permetrà la detecció de diferents amplades en ample de via mixtes, amplada ibèrica – amplada UIC.

Igualment, de forma accessòria, el projecte contempla també dur a terme la resta de les recomanacions realitzades sobre el subsistema Control Comandament i Senyalització (CMS) que es van recollir a l’esmentat informe, així com millorar la senyalització lluminosa de la intersecció especial existent.

PUBLICITAT