El Port Tarragona certifica per setè any consecutiu un alt nivell en ciberseguretat

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha superat novament l’auditoria per a la certificació  de l’acompliment de la normativa ISO 27001 en Gestió de la Seguretat de la Informació  (SGSI). L’APT compta amb aquest sistema de gestió de la seguretat de la informació des  de l’any 2015. Aquesta certificació corrobora que el Port de Tarragona disposa d’un nivell  de seguretat de la informació que compleix els requeriments en ciberseguretat com a  infraestructura crítica i operador de serveis essencials. 

La Direcció de Sistemes d’Informació fa la renovació d’aquesta certificació amb el propòsit  de la defensa, protecció i gestió de la informació com un dels actius més importants de  l’empresa. Des de la primera certificació de la SGSI al juny de 2015 l’APT advoca per la  millora contínua i el desenvolupament de la seva ciberseguretat, abordant la gestió de la  seguretat de la informació, de manera holística i integral sota els màxims estàndards de  seguretat nacional i internacionalment reconeguts. 

Amb aquesta renovació l’APT inicia el tercer cicle de certificació del SGSI, dedicat a la  implementació de mesures preventives de seguretat de la informació i procediments  reactius per a la mitigació d’incidents de ciberseguretat. El Port Taragona segueix treballant  en la millora contínua en la protecció dels seus actius crítics enfront de les ciberamenaces,  configurant l’estructura necessària per unir sota un marc únic de treball tots els esforços en  aquesta matèria. 

Certificació ENS 

El Port de Tarragona també compta amb la certificació de l’ENS-Esquema Nacional de  Seguridad. En aquest sentir, Tarragona és un dels dos ports espanyols, juntament amb el  port de Pasajes, en disposar d’aquesta certificació. En conseqüència, el Port de Tarragona  és l´única infraestructura portuària del sistema portuari espanyol que compta amb una doble  certificació en ciberseguretat: la ISO 27001 en Gestió de la Seguretat de la Informació i  ’ENS-Esquema Nacional de Seguridad.

Durant els darrers anys, el Port ha estat treballant, i treballa, en la digitalització de molts  dels seus processos. Entre els diferents projectes destaca la modernització de Port  Community System, una eina per donar una resposta àgil i eficient als clients, i el  desenvolupament d’un sistema propi per a la gestió del temps en el circuit logístic de les  mercaderies agroalimentàries, el sistema SEA. 

El Port pretén ser un port automatitzat amb tecnologies emergents basades en tecnologia  intel·ligent per millorar el rendiment i la competitivitat econòmica del Port i de les empreses  amb què treballa. Aquesta aplicació de sistemes intel·ligents permet optimitzar temps i  recursos. Les xarxes 5G seran més sostenibles que les seves antecessores. La  implementació d’aquestes xarxes reduirà el consum d’energia per bit i disminuirà les  emissions de diòxid de carboni (CO₂) pel fet que el seu ús només requerirà menys energia  que la que necessiten les xarxes actuals. 

El Port de Tarragona fa una aposta de futur, un repte global amb l’objectiu fonamental d’una  Europa que dibuixa les línies estratègiques de la futura ‘Indústria 5.0’.

PUBLICITAT