Barcelona – Tarragona és el primer gran ‘hub’ logístic i industrial de l’Estat

L’entitat FERRMED reclama invertir en 17.800 quilòmetres de xarxa ferroviària europea, on s’inclou el Corredor Mediterrani

El binomi Barcelona – Tarragona és un dels vuit grans ‘hubs’ logístics i industrials estratègics de la Unió Europea i el primer de l’Estat i Portugal, segons ‘l’Estudi de Trànsit i Optimització de Canvi Modal de la Unió Europea’ elaborat per FERRMED. L’informe proposa diverses mesures per millorar el transport terrestre a la Unió Europea i complir amb els objectius de la Comissió Europea respecte a l’ús del ferrocarril per al 2030. En aquest sentit, l’associació estableix com a “màxima prioritat” invertir en 17.800 quilòmetres de la xarxa ferroviària europea, una secció que concentra el 65% del tràfic de mercaderies de la Xarxa Central Transeuropea i on s’inclou la major part del Corredor del Mediterrani.

Així mateix, fixa com a segona prioritat les inversions en els 8.100 quilòmetres de corredors ferroviaris addicionals i la “determinació” dels grans ‘hubs’ logístics de la Unió Europea.

El binomi Barcelona – Tarragona és un dels vuit grans ‘hubs’ logístics i industrials a la Unió Europea, és a dir, una de les vuit regions amb més flux de mercaderies d’entrada i sortida, juntament amb Milà, l’Illa de França, Anvers – Brussel·les, la regió de Randstad a Holanda, les regions alemanyes Rin – Ruhr i Rin – Frankfurt, i Berlí – Brandenburg.

A Espanya, el ‘hub’ de Barcelona – Tarragona se situa per davant del de Madrid, València o Màlaga – Algeciras.

En aquest context, FERRMED reclama ampliar les línies d’interconnexió entre els grans ‘hubs’ de la Unió Europea i dotar-los de prou estacions d’accés al sistema ferroviari a través de terminals intermodals. L’objectiu final és traspassar el transport de carretera en longituds superiors als 300 quilòmetres al ferrocarril, de manera que aquest concentri el 30% del tràfic total el 2030.

La quota del ferrocarril no s’ha incrementat en els darrers quinze anys i ha mantingut un volum de transport terrestre de mercaderies del 18% a la Unió Europea, lluny del 30% que proposa la Comissió Europea per al 2030. Per altra banda, FERRMED considera que la Xarxa Central Transeuropea és “massa extensa”, amb una longitud de prop de 70.000 quilòmetres.

Davant aquesta situació, l’entitat ha proposat implantar de manera “urgent” el sistema FERRMED de transport ferroviari integrat, capaç de moure remolcs de camions i contenidors aïllats de forma “ràpida i eficient” a qualsevol mena de destinació, combinant apropiadament el tren i el camió com a únic element logístic i posant el ferrocarril al servei de la carretera. L’objectiu és bàsicament treure els camions de les carreteres i prioritzar l’ús del ferrocarril.

L’associació també ha demanat concentrar les inversions europees en els trams amb més tràfic. En concret, ha fixat com a “màxima prioritat” les inversions adscrites a 17.800 quilòmetres de corredors ferroviaris, que concentren el 65% del tràfic de la Xarxa Central. Complementàriament a aquestes inversions, FERRMED ha plantejat incorporar 8.100 quilòmetres addicionals per cobrir el 65% del tràfic de cada Estat membre.

Els primers resultats de l’estudi s’han presentat aquest dimarts en el marc de la ‘FERRMED Conference’. Les conclusions d’aquest informe han de permetre facilitar l’establiment d’un pla “coherent” de millora del transport terrestre a la Unió Europea per complir amb els objectius de la Comissió Europea respecte a l’ús del ferrocarril per al 2030, així com aconseguir les pertinents fites mediambientals. L’associació preveu concloure tot l’estudi el juny de 2022.

PUBLICITAT