Cambrils aprova l’ordenança d’ús dels patinets i bicicletes elèctriques

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat l’ordenança municipal reguladora de les condicions per a la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit a les vies públiques.

El juliol de l’any passat Cambrils, Salou i Vila-seca ja van acordar unes bases de regulació conjunta el juliol de l’any passat i a partir d’aquests criteris comuns cada municipi havia de desenvolupar la seva pròpia ordenança segons les seves necessitats.

A partir de l’aprovació d’avui, l’ordenança se sotmet a informació pública durant un període de 30 dies hàbils perquè les persones interessades la puguin examinar i presentar-hi les al·legacions que creguin oportunes.

Una vegada l’ordenança sigui definitiva, i s’hagi estudiat la possible incorporació d’al·legacions, la regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat de l’Ajuntament de Cambrils iniciarà una campanya informativa.

A més, s’inclourà formació respecte aquesta ordenança en les sessions d’educació viària que realitza anualment la Unitat d’Agents Escolars de la Policia Local.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha felicitat a tot el personal tècnic implicat per la bona feina i ha explicat que ara començarà una tasca molt important de pedagogia i assessorament per aconseguir el compliment d’aquesta regulació en benefici de tothom. 

L’alcaldessa ha assegurat que aquesta regulació era molt necessària per garantir la seguretat vial i la convivència, i fer compatibles aquests tipus de vehicles de mobilitat personal cada vegada més utilitzats amb la resta d’usuaris de la via pública.

El regidor de Protecció Ciutadana, Lluís Abella, ha posat en valor el treball previ de coordinació amb Vila-seca i Salou, ja que els tres municipis formen una conurbació urbana integrada i calia una base comuna que donés coherència a la regulació. Abella ha recordat que Cambrils aposta per la mobilitat sostenible amb 24 quilòmetres de carril bici i que té previst seguir ampliant la xarxa per donar continuïtat a trames actualment inconnexes.

Finalment, el regidor ha explicat els detalls de la nova normativa, que ha de permetre evitar situacions de risc i ordenar les noves formes de mobilitat ecològiques i sostenibles, donant prioritat als vianants sobre la resta d’usuaris, tant en espais de convivència com en les múltiples situacions de trobada entre els diversos usuaris de la via pública.

Tipus de vehicles regulats per l’ordenança

La nova ordenança regula la utilització de tres tipus de vehicles: els vehicles tipus joguina amb velocitat inferior a 6 km/h, els vehicles de mobilitat personal de velocitat entre 6 i 25 km/h i les bicicletes amb pedaleig assistit amb motor elèctric auxiliar de potència contínua màxima de 250 W.

Hi ha dos tipus de regulacions, segons si es tracta de vehicles d’ús privat o d’ús comercial. Els establiments de lloguer de patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial.

Els vehicles propulsats elèctricament amb seient i sense sistema d’autoequilibrat es consideren ciclomotors de tipus L1e i per tant no s’inclouen en aquesta ordenança i es regeixen per una altra normativa.

PUBLICITAT