Acció Climàtica ha abonat 295 MEUR d’ajuts de la PAC als pagesos

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha abonat a les explotacions agràries de Catalunya 295,7 milions d’euros dels ajuts de la Política agrària comuna (PAC) de l’any 2022. La línia consta dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, altrament dit pagament verd, el complement de joves i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders. Les eines web de gestió i control dels pagaments, la DUNweb i FotoDUN, entre d’altres, van permetre fer una bestreta a principis de novembre de 2022 i haver pagat més del 99.5% dels expedients dels ajuts directes a finals d’any.

L’import de la PAC correspon als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) per un import de 252 milions d’euros, i als ajuts a la sostenibilitat agrària del contracte global d’explotació inclòs al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 del fons FEADER, per un import de 43 milions d’euros.

Acció Climàtica preveu el proper mes d’octubre fer un pagament de més de 5 milions d’euros pel diferencial de l’import de l’ajut per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, un cop calculat de nou el percentatge definitiu, així com un altre pagament amb el coeficient definitiu de reemborsament de la disciplina financera que el FEGA ha fixat en 1,63%, a aplicar a tots els pagaments superiors a 2.000 euros.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, l’import assolit per la campanya 2022 és de 43.123.817 euros. Així mateix, un cop més, totes les línies d’ajut de la campanya 2022 s’han pagat íntegrament abans del 30 de juny de 2023.

PUBLICITAT