Acaba la il·luminació dels passos de vianants del carrer d’Astorga de Reus

L’Ajuntament de Reus ha culimnat les obres per millorar la seguretat del trànsit del carrer d’Astorga, amb la il·luminació de 14 passos de vianants d’aquest vial.

El projecte és fruit d’una proposta ciutadana als Pressupostos Participatius 2019, que convoca la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals. El contracte es va adjudicar a l’empresa BQ Llum Tràffic SL per un import de 47.877,36 euros (IVA inclòs).

Les obres, han permès reforçar la il·luminació dels passos a vianants, per tal de garantir la seguretat de les persones que vulguin travessar el carrer. Concretament, s’ha actuat en 14 passos de vianants, 2 d’ells dobles.

El nou enllumenat està format pels fanals i projectors, i també s’ha instal·lat un senyal de trànsit amb leds que ha d’ajudar a captar l’atenció dels conductors i contribuir a la seguretat i pacificació del trànsit.

La millora de la il·luminació del carrer d’Astorga va ser una de les propostes que va rebre més suports en la votació del Pressupostos Participatius 2019 en l’apartat de grans projectes (de més de 50.000 euros de pressupost), i va ser presentada per M. J. Ariza. La proposta va obtenir un total de 236 vots.

PUBLICITAT