L’Ajuntament de Montbrió valora les propostes rebudes en el procés participatiu

Després de recollir les propostes de la ciutadania, l’Ajuntament de Montbrió ha entrat en la segona fase del procés participatiu, el de valoració de les propostes per part d’una comissió tècnica.

Des del mateix consistori s’han fet públiques les xifres de la campanya, que ha aconseguit una participació de 91 persones i 194 propostes. Davant aquests números, l’Ajuntament ha agraït l’involucrament de la població.

Un Ajuntament que ha impulsat per primera vegada el pressupost participatiu per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí de 30.000 d’euros de la partida d’inversions i de despeses corrents del pressupost municipal per l’any 2019. L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació, i conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.

El següent pas de l’Ajuntament un cop finalitzades les valoracions serà presentar les propostes valorades i sotmetre-les a votació.

PUBLICITAT