Es preveu el diagnòstic de 1.000 casos de càncer al Baix Camp durant l’any 2018

Segons dades del Registre de Càncer de Tarragona, aquest 2018 es diagnosticaran al voltant de 1.000 casosd’aquesta malaltia al Baix Camp, uns 600 en homes i 400 en dones. A la comarca, igual que a la demarcació de Tarragona, el càncer de pròstata serà el més freqüent entre el sexe masculí, amb més de 120 casos. En l’apartat femení, el més habitual serà el de mama amb 120 casos. Tant en homes com en dones, el segon i el tercer que apareixeran amb major freqüència seran el de còlon i recte i el de bronquis i pulmó.

Creixement del càncer de còlon i recte i el de pulmons i bronquis entre les dones En els homes, el càncer de pròstata manté una incidència estable els darrers anys, com el de mama en les dones. Tot i això, el càncer de còlon i recte i el de pulmons i bronquis experimenten un creixement entre el públic femení.

Pel que fa a la mortalitat del càncer, aquest 2018 es produiran unes 400 defuncions per aquesta malaltia al Baix Camp. En homes, el que tindrà més mortalitat serà el de pulmó, amb més de 60 defuncions, i en dones el de còlon i recte, amb prop de 30 morts. Així mateix, la supervivència del càncer augmenta en el conjunt de la demarcació de Tarragona, sent més del 55% a 5 anys del diagnòstic en els homes i del 63% en dones, segons l’últim període amb dades disponibles.

PUBLICITAT