Cambrils inicia el protocol contra les violències sexuals en festes

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat aquest mes de febrer la diagnosi que permetrà l’elaboració del protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais festius i/o d’oci nocturn.

El protocol recollirà les accions transversals necessàries per millorar la prevenció i l’abordatge de les violències sexuals, establint els mecanismes adients i incidint en la prevenció coma eix fonamental per transformar la mirada de la població en general.

El consistori d’aquesta manera vol transmetre a través de la joventut i del personal professional, tant de l’administració com de la indústria de l’oci i l’associacionisme, per tal de construir una societat lliure de violències masclistes.

Aquest protocol s’impulsa conjuntament amb l’entitat Fundació Salut i Comunitat-NOCTAMBUL@S, pionera i referent a l’estat en l’elaboració de projectes vinculats amb l’abordatge de les violències sexuals en espais festius i  d’oci nocturn des de la vessant de la prevenció, la detecció, l’actuació, la recuperació i la reparació davant d’aquestes violències sexuals.

El marc d’actuació d’aquest treball, que permetrà l’elaboració consensuada d’aquest protocol, estarà basat en una metodologia participativa i deliberativa tenint en compte criteris de diversitat, inclusivitat i legitimació democràtica, comptant amb el màxim nombre d’agents del territori vinculats amb l’àmbit d’intervenció i adaptant-se a la realitat i especificitats de la ciutat.

Al llarg de la diagnosi es fomentarà en especial el recull de les vivències i les mirades de les dones i dels col·lectius LGBTIQ+, així com d’aquelles persones, professionals i entitats a qui les actuacions del protocol interpel·lin més directament.

El protocol es durà a terme a través d’una estructura conformada per diversos òrgans participatius i de gestió integrats per una comissió política, un grup motor, integrat per personal tècnic de les àrees municipals amb major vinculació amb l’àmbit d’intervenció i d’una comissió participativa formada per entitats feministes, entitats organitzadores o presents a festes populars i representació de locals d’oci nocturn de la ciutat.

Aquesta estructura política-tècnica-participativa es complementarà amb dues actuacions claus. La primera serà una marxa exploratòriaamb el col·lectiu Punt 6, entitat especialitzada en urbanisme amb perspectiva de gènere, amb la participació de noies i dones del municipi.

L’objectiu de la marxa serà la identificació dels elements socials i urbans generadors d’inseguretat en les dones, així com aquells que proporcionen llibertat i autonomia. Aquesta identificació s’elaborarà a través d’un recorregut i el mapeig dels espais de festes populars i oci nocturn de la ciutat, i dels seus trajectes més comuns.

La segona actuació clau consistirà en la recollida de percepcions i experiències relacionades amb les violències sexuals, la seva reproducció en espais d’ocis i el consum d’alcohol i altres drogues.

Aquesta recollida es farà a través d’una totalment anònima i confidencial, que estarà disponible del 8 de febrer al 8 de març en diversos mitjans com el web www.cambrils.cat/igualtat, les xarxes social de l’Ajuntament de Cambrils, i en diversos mitjans de comunicació locals com la revista Navegant i Revista Cambrils.

PUBLICITAT