L’Ajuntament de Reus pinta amb pictogrames passos de vianants

Davant de setze escoles de Reus, l’Ajuntament ha senyalitzat els passos de vianants amb pictogrames inclusius.

La indicació mostra de manera gràfica les accions que s’han de seguir per a travessar el carrer de forma segura, conforme amb els pictogrames del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC).

La iniciativa va sorgir dels espais de treball del Consell Municipal de la Discapacitat i va ser una proposta impulsada per l’Àrea de Serveis a Persones i Drets Socials de l’Ajuntament del municipi.

Aquesta ja s’havia iniciat a la ciutat fa dos anys, és per això que escoles com el Centre d’Educació Especial Font del Lleó, l’Escola Montsant i l’Institut Escola Pi del Burgar de Reus, ja ho tenen.

La finalitat del projecte és facilitar la comunicació i l’accessibilitat cognitiva a les persones que a causa de diferents factors presenten dificultats greus en aquestes àrees, i per aquest motiu també ho és ampliar les senyalitzacions i integrar-les en interiors d’equipaments i instal·lacions municipals.

PUBLICITAT