Mont-roig del Camp aposta per millorar la gestió de les colònies felines

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp està realitzant un important esforç en la gestió de les colònies felines del municipi, que inclou qüestions com ara la captura d’exemplars, el seu trasllat, l’anàlisi del seu estat general, la realització dels tractaments veterinaris que es requereixin, l’esterilització, el marcatge i la solta dels animals.

A més, s’ha actualitzat el mapa de les colònies, s’han impartit cursos gratuïts de formació i acreditació de voluntaris/es, s’ha redactat un codi ètic de gestió de les colònies i s’està treballant en la construcció d’un refugi provisional d’animals que ha de servir per fomentar l’adopció. Totes aquestes accions han tingut un pressupost que se situa al voltant dels 100.000 euros durant l’any 2023 i de cara al pressupost del 2024, aquesta xifra podria incrementar-se lleugerament.

Dins del compromís amb el compliment de la nova Llei de Protecció Animal, a banda de les actuacions descrites, s’estan començant a senyalitzar i instal·lar punts d’alimentació i refugi dels animals. Aquesta iniciativa s’anirà implementant de forma paulatina a tot el municipi a mesura que avancin les tasques d’esterilització i control sanitari de les colònies. 

PUBLICITAT